A Xunta publica hoxe a aprobación da sexta actualización do Plan Básico Autonómico, garantindo a vixencia e dinamismo desta ferramenta indispensable de ordenación urbanística

Imagen del artículo A Xunta publica hoxe a aprobación da sexta actualización do Plan Básico Autonómico, garantindo a vixencia e dinamismo desta ferramenta indispensable de ordenación urbanística

Estas imágenes pertenecen a xunta.gal

  • Constitúe unha peza viva e radiográfica das novidades lexislativas sectoriais que afectan ao territorio da comunidade autónoma, que esixe a súa actualización periódica 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2024

A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobación da sexta actualización do Plan Básico Autonómico de Galicia (PBA), para garantir a vixencia e dinamismo desta ferramenta indispensable de ordenación urbanística

Esta ferramenta urbanística aprobada no ano 2018 é un instrumento de planeamento urbanístico que complementa o marco lexislativo co que o goberno da Xunta pretende impulsar unha ordenación responsable e sostible do territorio.

O PBA, que debe actualizarse cunha periodicidade mínima anual, se está renovando cunha periodicidade semestral, e constitúe unha peza viva e radiográfica das novidades lexislativas sectoriais que afectan ao territorio da Comunidade Autónoma.  

A través deste documento preténdese plasmar a complexa realidade da normativa sectorial e dos instrumentos de ordenación do territorio, así como identificar os asentamentos de poboación existentes.

Así, revísase a información relativa aos instrumentos de ordenación do territorio, a costas, a enerxía, a transportes, a portos, a aeroportos, a concentracións parcelarias, a patrimonio cultural, a minas, a servidumes acústicas e aos asentamentos derivados de instrumentos de planeamento urbanístico aprobados.

Asemade, incorpórase nova información relativa ás zonas de seguridade das servidumes radioeléctricas para os aeroxeneradores que ven a complementar o amplo abano de afeccións sectoriais que amosa o PBA no seu visor.

E impleméntase a conexión coa base de datos da infraestrutura espacial propia do organismo estatal Portos do Estado no relativo ás delimitacións das zonas de servizo dos portos estatais e coa base de datos territoriais do organismo autonómico Instituto de Estudos do Territorio no relativo ás masas forestais que conforman o Sistema rexistral forestal de Galicia, co obxecto de amosar en todo momento a información xeográfica actualizada.

Con este propósito, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución da Dirección Xeral de Urbanismo da sexta actualización cartográfica do Plan Básico Autonómico, que resulta da nova información sectorial recopilada. No seguinte enlace ao DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240628/AnuncioG0765-180624-0001_gl.html

Cómpre lembrar que a aprobación do PBA supuxo o punto de partida para a formulación dos Plans básicos municipais que está a promover a Xunta de Galicia en concellos de menos de 5.000 habitantes que non contan cun planeamento xeral, e tamén serve de referencia para os Plans xerais de ordenación municipal, co fin de acadar unha ordenación responsable e sostible do territorio galego.

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
293102 {"title":"A Xunta publica hoxe a aprobación da sexta actualización do Plan Básico Autonómico, garantindo a vixencia e dinamismo desta ferramenta indispensable de ordenación urbanística","published_date":"2024-06-28","region":"galicia","region_text":"Galicia","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govclipping.com\/uploads\/images\/99848-govclipping-espana-galicia-notas-prensa.webp","id":"293102"} galicia C. de Vivenda e Planificación de Infraestruturas https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/galicia/press_release/2024-06-28/293102-xunta-publica-hoxe-aprobacion-da-sexta-actualizacion-do-plan-basico-autonomico-garantindo-vixencia-e-dinamismo-desta-ferramenta-indispensable-ordenacion-urbanistica https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.