A Xunta abriu as propostas económicas para a construción de 104 vivendas de promoción pública en San Paio de Navia, licitadas por preto de 22 M€

Estas imágenes pertenecen a xunta.gal

  • A mesa de contratación coñeceu as ofertas económicas para a construción de tres grupos de 46, 40 e 18 vivendas

Santiago de Compostela 21 de xuño de 2024

A Xunta de Galicia continúa avanzando na tramitación dos contratos para a construción de 104 vivendas de promoción pública no polígono 1 da ampliación de San Paio de Navia, en Vigo.

Con tal motivo, a mesa de contratación reuniuse para a apertura das proposicións económicas presentadas polas empresas que presentaron as súas ofertas para a construción de tres grupos de 46, 40 e 18 vivendas respectivamente.

A mesa abriu as tres propostas económicas presentadas para a construción de 46 vivendas de promoción pública na parcela M-IVB-25 de San Paio de Navia, obra que foi licitada por importe de  9.708.910 euros.

Ademais abriu as catro propostas económicas para a construción de 40 vivendas de promoción pública na parcela M-IVB-21, licitadas por importe de  8.595.902 euros.

Finalmente, abriu as tres propostas económicas para a construción de 18 vivendas de promoción pública na parcelas M.IVA-9, licitadas por importe de 3.691.253 euros.

A comezos de xuño xa se abriron as propostas económicas para a construción doutros dous grupos, cun total de 59 vivendas de promoción pública, que se licitaron por importe de 11,3 millóns de euros.

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
282279 {"title":"A Xunta abriu as propostas económicas para a construción de 104 vivendas de promoción pública en San Paio de Navia, licitadas por preto de 22 M€","published_date":"2024-06-22","region":"galicia","region_text":"Galicia","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/www.xunta.gal\/documents\/35297\/1150816\/40+VPP_M-IBV-21-S+PAIO.jpg","id":"282279"} galicia C. de Vivenda e Planificación de Infraestruturas https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/galicia/press_release/2024-06-22/282279-xunta-abriu-as-propostas-economicas-construcion-104-vivendas-promocion-publica-san-paio-navia-licitadas-preto-22-m https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.