Comencen les obres de reparació del viaducte de la carretera C-17 sobre el Freser a la variant de Ripoll

El Departament de Territori ha iniciat els treballs, que compten amb un pressupost de 498.100 € L'obra té un termini d'execució de 3 mesos

Imagen del artículo Comencen les obres de reparació del viaducte de la carretera C-17 sobre el Freser a la variant de Ripoll

El Departament de Territori ha començat els treballs de reparació al pont de la carretera C-17 sobre el riu Freser. Aquests treballs s'estan duent a terme en el punt quilomètric 95+300 de la C-17, al municipi de Ripoll.

En concret, les obres consistiran en:

- Sanejament del formigó, sorrat, passivació d'armadures, regeneració amb morter R4

- Sanejament de l'obra de fàbrica

- Reposició de les juntes

- Impermeabilització del tauler

- Reposició amb una nova capa d'aglomerat asfàltic

- Neteja de la zona d'obra

Les afectacions al trànsit, durant tot el termini d'execució de les obres, implicaran l'estretament de la via al pas per sobre del tauler, tot mantenint els dos sentits de circulació. No obstant, a les actuacions d'impermeabilització, estesa d'aglomerat i reposició de juntes serà necessari tallar un carril al trànsit de forma permanent (les 24 h) i establir un pas alternatiu de vehicles. Aquesta restricció tindrà una durada de dues setmanes.

Està previst que les obres durin 8 setmanes i estiguin totalment acabades abans del 13/08/2024.

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16826 {"title":"Comencen les obres de reparació del viaducte de la carretera C-17 sobre el Freser a la variant de Ripoll","published_date":"2024-05-16","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govern.cat\/govern\/docs\/2024\/05\/16\/16\/10\/c4a3b015-7ee4-4c70-aa1e-3d78d94fe304.jpg","id":"16826"} catalunya Delegació a Girona,Laia Cañigueral i Olivé https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-05-16/16826-comencen-obres-reparacio-viaducte-carretera-c-17-freser-variant-ripoll https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.