Adequació del Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) derivat de nous canvis normatius

Amb l'entrada en vigor del Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, quedaren establertes normativament les vies de gestió dels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya, substituint les previstes en el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. Així mateix, d'acord amb la Disposició addicional del decret 152/2017 es va elaborar la Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, i el Catàleg de Residus de Catalunya que ha estat vigent fins a l'actualitat.

Amb l'aprovació i entrada en vigor de la Llei estatal 07/2022 de residus i de sòls contaminats per a una economia circular, que crea unes vies de gestió R/D de 4 dígits diferents a les catalanes, així com normes estatals específiques (RAEE, VFU i piles), i per tal de simplificar i facilitar la gestió operativa de residus, l'Agència de Residus de Catalunya ha procedit a adaptar el Catàleg de Residus de Catalunya, a dos nivells:

  • Incorporant els codis de residus (de 6 o 8 dígits) que deriven de les normatives d'alguns fluxos de residus sotmesos a Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SRAP), com ara RAEE, piles i acumuladors i VFU.
  • Substituint les vies de gestió R/D de 4 dígits, vigents fins ara, per les vies de gestió R/D de 4 dígits aprovats mitjançant la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (annexos II i III)

A partir del dia 13/02/2024, aquest canvi ja és efectiu i disponible al Sistema Documental de Residus (SDR a tots els efectes.

Per a més informació podeu consultar l'enllaç següent del web de l'ARC.

Ficheros adjuntos

https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15221 catalunya Agència de Residus de Catalunya https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-02-13/15221-adequacio-cataleg-residus-catalunya-crc-derivat-nous-canvis-normatius https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.