El Govern aprova el Projecte de llei d'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Imagen del artículo El Govern aprova el Projecte de llei d'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Estas imágenes pertenecen a govern.cat

·Unifica i actualitza en un sol text legal la regulació de l'organització departamental i de les entitats del sector públic

El Govern ha aprovat el Projecte de llei d'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional. L'objecte de la norma és regular i actualitzar el model organitzatiu dels departaments de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic i unificar en un sol text legal la regulació en aquesta matèria, així com establir un model de governança corporativa del sector públic institucional.

Es tracta de garantir un model organitzatiu de l'Administració de la Generalitat i el sector públic institucional adequat a la realitat actual, que doni resposta a les necessitats organitzatives en cada moment per millorar l'eficàcia i l'eficiència en la prestació dels serveis públics.

També són objectius de la llei:

·Revisar les funcions i el paper dels òrgans superiors i dels actuals alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

·Reduir els nivells jeràrquics per assolir una estructura més plana, i preveure noves figures organitzatives.

·Regular la creació i la tipologia dels òrgans col·legiats i enfortir el seu paper en l'organització de l'Administració.

·Reduir les tipologies d'entitats del sector públic i introduir el model d'agències per reduir-ne l'heterogeneïtat.

·Regular els instruments de relació entre les entitats del sector públic institucional i els departaments als quals es troben adscrites, a més de preveure sistemes de control i supervisió contínua.

https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15210 catalunya Direcció General de Comunicació https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-02-13/15210-govern-aprova-projecte-llei-organitzacio-administracio-generalitat-seu-sector-public-institucional https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.