S'obre el termini per inscriure's a les proves per a l'obtenció de certificats de català

Imagen del artículo S'obre el termini per inscriure's a les proves per a l'obtenció de certificats de català

Estas imágenes pertenecen a govern.cat

El Departament de Cultura obre avui dimarts, 13 de febrer, la inscripció a les proves per a l'obtenció de certificats de català. Ja s'ha publicat la resolució de convocatòria que estableix les dates d'inscripció i de realització de les proves per als certificats dels nivells bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2).

Les inscripcions es portaran a terme en les dates següents:

  1. Període d'inscripció: del 13.02.2024 al 21.02.2024.
  2. Pagament: del 13.02.2024 al 22.02.2024.

Altres dates d'interès per als inscrits són:

  1. Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 29.02.2024
  2. Període d'esmena de la llista provisional: fins al dia 14.03.2024.
  3. Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 21.03.2024.


Les proves es realitzaran a diverses localitats i en diverses dates segons els nivells:

Certificat de nivell bàsic de català (A2)

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà

Data de la prova escrita: 1.06.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024


Certificat de nivell elemental de català (B1)

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà

Data de la prova escrita: 27.04.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024


Certificat de nivell intermedi de català (B2)

Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vilafranca del Penedès, i Perpinyà

Data de la prova escrita: 4.05.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024


Certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Perpinyà

Data de la prova escrita: 25.05.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024


Certificat de nivell superior de català (C2)

Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú

Data de la prova escrita: 20.04.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024


Nova prova del nivell C1

La Secretaria de Política Lingüística ha renovat la prova de competència lingüística de nivell de suficiència amb la finalitat de millorar-ne l'adequació a l'enfocament del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa. Aquest canvi en l'estructura i l'enfocament dels exercicis del nivell C1 del Marc europeu s'aplicarà per primera vegada en aquesta convocatòria de 2024 i no comporta cap canvi respecte el nivell de competències que s'avaluen.


Informació sobre els certificats de català

La Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura facilita, a través del seu web, indicacions i informacions a tenir en compte a l'hora de preparar-se per a les proves de català, com els objectius del certificat, l'estructura de la prova, la descripció de les àrees, una prova de mostra i una bibliografia útil.

Les proves per a l'obtenció de certificats oficials de català s'inscriuen en les polítiques del Govern de Catalunya per estendre l'ús del català i encaixen amb l'oferta de formació del Consorci per a la Normalització Lingüística i el curs en línia Parla.cat, a més de l'oferta promoguda pel Departament d'Educació, orientada específicament als cossos docents.

  1. Certificats de català: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/
  2. Convocatòria de proves 2024: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/convocatoria_de_proves/

https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15206 catalunya Cultura,Natàlia Garriga https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-02-13/15206-obre-termini-inscriure-proves-obtencio-certificats-catala https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.