Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori al gener en relació amb l'any anterior, excepte a 4 comarques

La variació mensual és negativa a 32 comarques i a Aran

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya se situa en 3.496.005 persones al mes de gener, xifra que suposa un augment de 82.625 persones (2,4%) respecte al mateix mes de l'any anterior, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats han augmentat a 37 comarques i Aran, entre les quals destaquen el Solsonès, que augmenta un 11,7% (afectada per la nova divisió comarcal), l'Alt Empordà (4,1%) i el Gironès (3,1%). A l'altre extrem, la Segarra i Osona (també afectades per la nova divisió comarcal) disminueixen el nombre d'afiliats el 4,0% i l'1,8%, respectivament, com també ho fan la Ribera d'Ebre (‑1,1%) i la Terra Alta (‑0,5%).

Imagen del artículo Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori al gener en relació amb l'any anterior, excepte a 4 comarques


En relació amb el desembre del 2023, el nombre d'afiliats ha disminuït al conjunt de Catalunya en 21.300 persones (‑0,6%) i també a 32 comarques i a Aran, mentre que ha augmentat a 9 comarques i en una s'ha mantingut estable. Les principals disminucions són les del Baix Ebre (‑2,1%), el Pallars Sobirà (‑2,0%), i l'Alt Empordà i Aran (totes dues, ‑1,8%). Pel que fa a les comarques amb variacions positives, la més elevada és la Conca de Barberà (0,8%).

Afiliats, per sexe

Al gener i respecte del mateix mes de l'any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 44.330 i el d'homes en 38.295, fet que suposa augments interanuals del 2,8% i 2,1%, respectivament.

Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot el territori, excepte a 4 comarques, on disminueix, i a 1 comarca es manté. Els principals augments, a més del Solsonès (12,7%), són els de l'Alt Empordà (4,6%) i el Montsià (4,0%). Les comarques amb disminucions de dones afiliades són la Segarra (‑3,5%), Osona (‑1,3%) —totes dues afectades per la nova divisió comarcal—, la Ribera d'Ebre (‑0,7%) i la Conca de Barberà (‑0,1%). En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 8 comarques i destaquen la Segarra (‑4,5%), Osona (‑2,3%) i el Priorat (‑1,8%). Pel que fa als augments, com en el cas de les dones, destaca el del Solsonès (11,0%) i el de l'Alt Empordà (3,6%).

Afiliats, per grups d'edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d'edat han augmentat el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 0,4%. El principal augment és el d'afiliats de 55 anys o més, que augmenten un 5,4% al conjunt de Catalunya i ho fan a tot el territori, excepte a la Segarra (‑2,0%) i a Osona (‑1,2%), totes dues afectades per la nova divisió comarcal.

Els afiliats menors de 30 anys augmenten un 4,6% al conjunt de Catalunya i només han disminuït a 6 comarques. Destaquen els augments de l'Alt Empordà (8,0%), el Pla d'Urgell (6,8%) i el Garraf (6,6%), a més del Solsonès, que està afectat pels canvis territorials.

Els afiliats de 30 a 44 anys són els únics que han disminuït al conjunt de Catalunya (‑0,4%) al mes de gener, en relació amb el mateix mes de l'any anterior, i han disminuït a la majoria de comarques (34 i Aran). Finalment, els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,6%) i disminueixen a 6 comarques.

Afiliats, per nacionalitat

Al gener, i en relació amb el mateix mes de l'any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya (7,7%) i ho fan pràcticament a totes les comarques (36 i Aran), entre les quals destaquen la Cerdanya (12,0%), el Berguedà (11,0%) i l'Alt Empordà (9,9%), a més del Solsonès, que està afectat pels canvis territorials.

L'augment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (1,4%, al conjunt de Catalunya) i el Gironès te l'augment més elevat (2,6%), entre les 35 comarques i Aran que registren variacions positives.

Afiliacions, per sector d'activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 78,9% de les afiliacions, ha augmentat en 77.600 afiliacions al gener respecte al mateix mes de l'any anterior, xifra que representa un increment del 2,8%, el més elevat de tots els sectors. L'afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a 2 comarques. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (23.960), el Vallès Occidental (7.985) i el Baix Llobregat (6.545); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de l'Alt Empordà (5,2%) i el Montsià (3,6%), a més del Solsonès, que està afectat pels canvis territorials.

Al gener, l'augment de les afiliacions a la indústria ha estat de l'1,3% en relació amb un any enrere (6.480 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 31 comarques, encapçalades pel Vallès Occidental (1.265).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 1,4% interanual, fet que representa 3.065 afiliacions més a Catalunya. En l'àmbit comarcal, les afiliacions han augmentat a 25 comarques i Aran. En nombres absoluts, l'augment més elevat és el del Barcelonès (1.760), mentre que en nombres relatius ho són els de la Cerdanya (8,4%) i l'Alt Camp (5,7%), a més del Solsonès (també un 5,7%, afectat pels canvis territorials recents).

L'agricultura és l'únic sector on les afiliacions han disminuït, un 0,4%, xifra que representa 210 afiliacions menys que un any enrere. Els afiliats a l'agricultura han augmentat a 14 comarques, han disminuït a 25 i s'han mantingut igual a l'Alta Ribagorça, a Aran i al Baix Llobregat.

Afiliacions per compte d'altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de gener, el 19,5% de les afiliacions per compte d'altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,6%, més del doble que la dels homes (12,4%). El Priorat (22,3%), el Solsonès (22,0%) i la Cerdanya (21,9%) són les comarques on la proporció d'afiliacions per compte d'altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (10,3%), seguida del Pallars Sobirà (15,7%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l'efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d'afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri amb caràcter temporal se situa en l'11,2%, 1,7 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l'Alta Ribagorça (17,2%) i gairebé dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (8,7%) i de l'Alt Empordà (8,9%), que tenen els graus més baixos.
Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15201 catalunya IDESCAT,Xavier Cuadras Morató, director https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-02-13/15201-afiliats-seguretat-social-augmenten-territori-gener-relacio-any-anterior-excepte-4-comarques https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.