Avantprojecte de llei de participació ciutadana

Imagen del artículo Avantprojecte de llei de participació ciutadana

Estas imágenes pertenecen a gencat.cat

Participació sobre la primera versió del text

Per què obrim el text a participació?

Per comptar amb tota la ciutadania a l'hora de millorar la primera versió de l'Avantprojecte de llei, amb l'objectiu final de comptar amb una proposta normativa que permeti consolidar un model de participació ciutadana de qualitat.


Objectius del procés participatiu: 

  • La primera versió de l'Avantprojecte de llei de participació ciutadana assenta les bases necessàries per impulsar la participació ciutadana de qualitat? Preveu els elements necessaris del compromís institucional, els requisits essencials per a l'impuls de la participació, els recursos i infraestructures mínimes, etc.
  • És factible la seva aplicació al món local? Es preveu el suport necessari als ens locals? És respectuosa amb les competències municipals? 
  • Contrastar si el text inclou les mesures de conciliació i inclusió necessàries i, en general, si és útil per a la inclusió de perfils que habitualment no participen.
  • Contrastar si les modalitats participatives que s'hi preveuen són les mínimes idònies per fomentar la innovació democràtica.
  • Contrastar si el text és útil per a l'impuls de la participació, si tenen sentit els supòsits en què l'impuls de la participació és obligatori i l'encaix amb els tràmits de participació que preveuen les normes sectorials (d'urbanisme, medi ambient...).
  • Contrastar si es preveuen els mecanismes suficients de garantia i tutela dels drets de les persones participants.


Com puc participar?

  • Vine a la sessió en línia! Farem una sessió virtual, el 7 de març, de 9.30h a 11.30h, amb diferents eixos de debat. Inscriu-t'hi!
  • Participa en línia! Deixa els teus comentaris o aportacions. També pots veure el que han dit altres persones i comentar les seves aportacions. Participa! 

Al marc de referència del procés participatiu hi podeu trobar tota la informació.


Aquest procés participatiu, sobre la primera versió del text articulat, està previst a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per veure les propostes presentades per la ciutadania i el retorn del procés participatiu que es va dur a terme abans de la redacció de la primera versió del text articulat, pots dirigir-te aquí.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
5522 catalunya Departament de la Presidència,Participació https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/citizen_participation/2024-02-13/5522-avantprojecte-llei-participacio-ciutadana https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.