ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación del convenio de colaboración entre la entidad Associació De Bòlit! y el Ayuntamiento de Premià de Mar para instalar una barra de bar en el acto Festhivern de la Fiesta Mayor de Invierno 2024.

Per acord de la Junta de Govern Local nº 2024/238 de data 1 de febrer de 2024 es va aprovar un conveni de col·laboració amb l'entitat De Bòlit! Pel servei de bar al Festhivern de la Festa Major d'Hivern 2024.

En compliment del que disposa la normativa vigent de publicitat i transparència es fa pública la informació següent:

- Expedient: T126-2024-330

- Codi d'inscripció Registre de Convenis:

- Objecte: Conveni entre l'Ajuntament de Premià de Mar i l'entitat De Bòlit! Pel servei de bar al Festhivern i que permeti contribuir en part de les despeses de la renovació i ampliació dels instruments de percussió que les colles de tabalers i poder seguir participant a els esdeveniments de De Bòlit! Durant el cicle festiu premianenc.

El text íntegre del conveni es podrà consultar al web del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat, http://registredeconvenis.gencat.cat/, així com al Portal de la Transparència de la web municipal (https://premiademar.cat/).

 

Premià de Mar, 2 de febrer de 2024

 

Rafael Navarro Álvarez

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16614 catalunya administración local,Ayuntamiento de Premià de Mar,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16614-anuncio-se-hace-publica-aprobacion-convenio-colaboracion-entidad-associacio-bolit-ayuntamiento-premia-mar-instalar-barra-bar-acto-festhivern-fiesta-mayor-invierno-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.