A Xunta convoca para o próximo 23 de xullo a Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo do Consello Galego de Transportes

Imagen del artículo A Xunta convoca para o próximo 23 de xullo a Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo do Consello Galego de Transportes

Estas imágenes pertenecen a xunta.gal

  • O organismo analizará a petición do Concello de Santiago de Compostela de ampliar as licenzas de taxi na cidade compostelá

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2024

A Xunta vén de convocar a Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo (CEVT) do Consello Galego de Transportes para o vindeiro 23 de xullo. Entre os asuntos previstos na orde do día da reunión inclúese a análise da solicitude de ampliación de licenzas de taxi no concello de Santiago de Compostela.

Cómpre aclarar que a solicitude e informe do concello da capital compostelá contempla o incremento en 29 novas licenzas de taxi na cidade, para pasar das 147 existentes a 176. Nesta liña, o Goberno galego lembra que a petición ten que obter o informe do Consello Galego de Transportes, organismo que depende da Xunta, e que vén de convocar a comisión especial para abordar este asunto.

A Xunta tamén aclara que o plan ou estudo de mobilidade presentado polo Concello debe ter pasado un proceso de audiencia coas asociacións máis representativas do sector, sindicatos e asociacións de consumidores e usuarios. Unha vez emitido o ditame do Consello Galego de Transportes, a Dirección Xeral de Mobilidade, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, encargaríase da avaliación da proposta e emitiría un informe preceptivo e vinculante.

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
318629 {"title":"A Xunta convoca para o próximo 23 de xullo a Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo do Consello Galego de Transportes","published_date":"2024-07-11","region":"galicia","region_text":"Galicia","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govclipping.com\/uploads\/images\/99848-govclipping-espana-galicia-notas-prensa.webp","id":"318629"} galicia C. de Presidencia, Xustiza e Deportes https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/galicia/press_release/2024-07-11/318629-xunta-convoca-proximo-23-xullo-comision-especial-transporte-publico-vehiculos-turismo-do-consello-galego-transportes https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.