A Xunta porá en marcha un novidoso Plan de Formación, asesoramento e titorización para o agro, co fin de afianzar o seu futuro e favorecer a remuda xeracional

  • María José Gómez trasladou que esta iniciativa irá dirixida a varios colectivos: aos mozos que reciben axudas ou que se están formando para ampliar a súa conexión coa realidade laboral; ás persoas de nova incorporación e aos profesionais en activo
  • Enmarcou este plan no eixo a prol dun rural con futuro, que constituirá un dos tres piares do seu traballo á fronte de Medio Rural, xunto co rural produtivo e coidado, por un lado, e o rural como sinónimo de calidade e de innovación, por outro
  • Avanzou que o novo Mapa de Usos Agroforestais de Galicia aprobarase neste mesmo ano, no que tamén se activará o Banco de explotacións e se presentará o anteproxecto de Lei de montes veciñais en man común, entre outras actuacións
  • Recordou a Lei de recuperación da terra agraria, o Banco de terras e as concentracións e reestruturacións parcelarias, e afirmou que coa suma de todos estes instrumentos estanse mobilizando máis de 100.000 hectáreas de terra
  • Anunciou a celebración de sete grandes feiras de promoción dos produtos galegos de calidade diferenciada en cada unha das cidades galegas e a creación dunha central de compras para axudar aos produtores na comercialización

Conforme a la LOPD, este artículo no puede ser publicado en Gov Clipping ya que puede contener información sensible y datos de carácter personal

Puede consultar el artículo original en la fuente oficial, mediante el siguiente enlace: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/002588/xunta-pora-marcha-novidoso-plan-formacion-asesoramento-titorizacion-para-agro?langId=es_ES

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
256397 {"title":"A Xunta porá en marcha un novidoso Plan de Formación, asesoramento e titorización para o agro, co fin de afianzar o seu futuro e favorecer a remuda xeracional","published_date":"2024-06-11","region":"galicia","region_text":"Galicia","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-galicia","id":"256397"} galicia C. do Medio Rural https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/galicia/press_release/2024-06-11/256397-xunta-pora-marcha-novidoso-plan-formacion-asesoramento-e-titorizacion-agro-co-fin-afianzar-seu-futuro-e-favorecer-remuda-xeracional https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.