A Xunta aproba a modificación do prego de condicións da DO Ribeira Sacra solicitada polo seu Consello Regulador para mellorar este selo de calidade

  • A modificación, publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG), afecta aos valores límite dalgúns parámetros analíticos de determinadas categorías de viños, en particular á acidez total mínima, á acidez volátil máxima e ao contido máximo de sulfuroso
  • Estas modificacións procuran adaptar os parámetros analíticos dos viños á situación actual, xa que estes valores tiñan permanecido practicamente inalterados dende a creación desta denominación

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2024

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe unha resolución da Consellería do Medio Rural pola que se aproba e se dá publicidade a unha modificación do prego de condicións da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. O cambio foi solicitado polo Consello Regulador desta DO e tramítase, consonte ao establecido pola normativa, por parte da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

A aprobación destas modificacións corresponde á administración autonómica, xa que non afectan ao nome da denominación nin ao vínculo do produto co territorio nin implican restricións ao comercio, que son os aspectos cuxo cambio requiriría a aprobación pola Comisión Europea.

As modificacións que solicita incluír o Consello Regulador afectan aos valores límite dalgúns parámetros analíticos de determinadas categorías de viños, en particular á acidez total mínima, á acidez volátil máxima e ao contido máximo de sulfuroso. Estas modificacións procuran adaptar os parámetros analíticos dos viños á situación actual, xa que estes valores tiñan permanecido practicamente inalterados dende a creación desta denominación. Neste sentido, debe terse en conta que hai unha clara tendencia, vinculada ao cambio climático, á obtención de viños con graduacións alcohólicas máis elevadas, o que ten influído na modificación doutros parámetros analíticos, en particular, a acidez total e a acidez volátil.

Ademais, cómpre ter en conta os cambios que se teñen producido na elaboración de viños. Na actualidade estanse a facer viños que pasan cada vez máis tempo en depósito, mesmo dunha anada para outra, fronte ao que era habitual ata o de agora, cando pasaban pouco tempo en depósito. Isto inflúe no aumento da acidez volátil e na baixada da acidez total, así como no aumento dos valores en dióxido de xofre para evitar unha excesiva acidez volátil.

Cambios principais

Cos cambios introducidos rebáixase  a acidez total mínima dos viños, que pasa de 4,5 a 4 (medida en gramos de ácido tartárico por litro) e auméntase o valor da acidez volátil máxima nos viños tintos  (ata 0,80 gramos de ácido acético por litro) e nos viños brancos e tintos que se etiqueten como "Barrica" ou "Garda" (pasando o máximo a 1,20 g/l para os tintos e 1,08 g/l para os brancos). Por outra banda, no referido ao dióxido de xofre máximo permitido, o límite queda en 150 miligramos por litro no caso dos viños tintos e en 200 miligramos por litro para os brancos e rosados. 

Ligazón á resolución no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240516/AnuncioG0528-070524-0001_gl.html

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
24406 {"title":"A Xunta aproba a modificación do prego de condicións da DO Ribeira Sacra solicitada polo seu Consello Regulador para mellorar este selo de calidade","published_date":"2024-05-16","region":"galicia","region_text":"Galicia","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-galicia","id":"24406"} galicia C. do Medio Rural https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/galicia/press_release/2024-05-16/24406-xunta-aproba-modificacion-do-prego-condicions-da-do-ribeira-sacra-solicitada-polo-seu-consello-regulador-mellorar-selo-calidade https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.