Proxecto de orde pola que se aproba a norma técnica das conservas artesás de peixes e mariscos

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Departamento: Consellería do Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Inicio da tramitación: 26/04/2024

Obxecto:

esta orde ten por obxecto aprobar a norma técnica das conservas artesás de peixes e mariscos, actividade artesanal alimentaria para a elaboración de produtos ou grupo de produtos dos recollidos no anexo I do Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria.

Estado actual: En prazo de envío de suxestións

Prazo para remitir suxestións: 16/05/2024 - 07/06/2024

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
84 {"title":"Proxecto de orde pola que se aproba a norma técnica das conservas artesás de peixes e mariscos","published_date":"2024-05-16","region":"galicia","region_text":"Galicia","category":"draft_laws","category_text":"Información pública","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-galicia","id":"84"} galicia Consellería do Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica,Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/galicia/draft_laws/2024-05-16/84-proxecto-orde-pola-se-aproba-norma-tecnica-das-conservas-artesas-peixes-e-mariscos https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.