El conseller Mascort anuncia el finançament de més de 80 MEUR per executar 458 projectes d'ens locals per impulsar la resiliència davant el canvi climàtic

Ja s'han atorgat 72,3 MEUR a 397 projectes de 332 ens locals i properament se'n finançaran 61 més, que s'havien presentat a les convocatòries però que havien quedat inicialment exclosos per manca de pressupost, per un import de 8,5 MEURUna quarta part de l'import atorgat s'ha destinat a millorar la xarxa de distribució d'aigua, fet que permetrà afrontar millor els cada cop més freqüents episodis de sequera, reduir les pèrdues d'aigua i contribuir així a la sostenibilitat hídrica dels municipis

Imagen del artículo El conseller Mascort anuncia el finançament de més de 80 MEUR per executar 458 projectes d'ens locals per impulsar la resiliència davant el canvi climàtic

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort Subiranas, ha anunciat aquest dijous en una visita a Lladó (Alt Empordà) que la Generalitat finançarà tots i cadascun dels projectes presentats i acceptats en les convocatòries d'ajuts per als ens locals per al desenvolupament d'actuacions d'adaptació i mitigació del canvi climàtic, corresponents als anys 2023, 2024 i 2025. En total, es destinaran 80,8 milions d'euros (MEUR) a reforçar la capacitat de 392 municipis, consells comarcals i entitats supramunicipals catalans per fer front als reptes ambientals i construir un futur més sostenible, amb l'execució de 458 projectes. Tots els ajuts es poden consultar en aquest enllaç d'Instamaps.

Imagen del artículo El conseller Mascort anuncia el finançament de més de 80 MEUR per executar 458 projectes d'ens locals per impulsar la resiliència davant el canvi climàtic

Entre els ens beneficiats hi ha l'Ajuntament de Lladó, amb dos projectes que ja han estat atorgats. El primer, al qual es destinaran més de 96.000 euros, servirà per recollir aigües pluvials del pavelló poliesportiu i la piscina municipals, així com dels espais i vials de circulació exteriors, a fi de reaprofitar-los per al reg de les zones enjardinades d'ambdós edificis i de l'escola pública Montserrat Vayreda. L'altre projecte és per climatitzar la sala d'un equipament públic i adequar-la com a refugi climàtic, amb una aportació d'uns 59.000 euros.

Prioritzant els pobles petits

En una primera fase, en una resolució publicada el dia 21 de juny, ja s'han atorgat 72,3 MEUR a 397 projectes de 332 ens locals, que s'han repartit l'import íntegre de les convocatòries, molt concorregudes, la dotació de les quals s'ha anunciat que aviat s'ampliaran. El finançament prové del Fons Climàtic, que es nodreix amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

La majoria dels ens locals beneficiats són micropobles i municipis de menys de 1.000 habitants (amb 176 atorgaments), seguits dels de fins a 5.000 habitants (137 atorgaments), dels de fins a 20.000 habitants (58 atorgaments), dels de fins a 50.000 (18 atorgaments) i dels de més de 50.000 (8atorgaments). La convocatòria ha prioritzat els municipis més petits, que sovint es troben amb dificultats per accedir a aquests tipus de fons. L'actual inversió ha procurat garantir que cap localitat quedi enrere en la lluita contra el canvi climàtic. La meitat de l'import de la convocatòria s'ha reservat per a les que tenen un nombre d'habitants censats igual o inferior a 1.000 habitants, i per a aquells municipis de menys de 50.000 que presentin propostes amb un abast exclusivament limitat a nuclis de població diferenciats fora de l'entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 habitants per nucli.

Pel que fa a la distribució territorial, s'ha dut a terme de manera equitativa. Les tres vegueries amb més dotació són Ponent, Comarques Gironines i Comarques Centrals. Aquest enfocament garanteix que tant les zones urbanes com rurals puguin beneficiar-se de la inversió.

Vegueries

Atorgaments

Imports

Alt Pirineu i Aran

27

4.786.719,94 €

Camp de Tarragona

46

8.633.894,77 €

Comarques Centrals

66

10.983.400,91 €

Comarques Gironines

92

14.557.125,46 €

Metropolità

31

7.509.783,42 €

Penedès

23

4.658.688,54 €

Ponent

78

15.307.619,27 €

Terres de l'Ebre

34

5.878.478,88 €


397

72.315.711,19 €

Accions en diferents àmbits

Al voltant del 25% del finançament s'ha destinat a projectes per millorar la xarxa de distribució d'aigua. D'aquesta manera, Acció Climàtica contribueix a afrontar millor els episodis de sequera i reduir les pèrdues d'aigua, i a afavorir així la sostenibilitat hídrica dels municipis, justament en un període en què l'escassetat és molt evident, sobretot a les conques internes.

Per tipologia, la distribució dels ajuts ha estat la següent:

Descripció de l'àmbit

Atorgaments

Import

Reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a conseqüència de la mobilitat.

58

12.357.139,35 €

Millora en la gestió de l'aigua mitjançant l'eficiència de les xarxes municipals d'abastament d'aigua i/o l'aprofitament de recursos hídrics no convencionals (aprofitament d'aigües pluvials, grises, regenerades o freàtiques).

101

19.838.867,43 €

Protecció de la població com a conseqüència de l'increment del risc de fenòmens meteorològics extrems.

3

794.188,95 €

Aplicació de solucions basades en la natura orientades a la prevenció de riscos: risc d'incendis en l'espai urbà-forestal,

inundacions, esllavissades, regressió del litoral.

13

2.463.618,20 €

Adequació d'equipaments que puguin actuar com a refugis climàtics en períodes d'onades de calor.

69

12.477.447,61 €

Adquisició i instal·lació de sistemes d'alerta primerenca d'inundació.

1

30.576,00 €

Reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones.

11

1.502.855,30 €

Intervencions en espais públics orientats a l'esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l'àmbit de l'habitatge, la salut i l'urbanisme.

49

8.792.702,49 €

Adaptació d'edificis públics per prevenir l'excés de calor i millorar l'eficiència energètica.

86

12.827.161,39 €

Projectes d'instal·lació de producció d'energia geotèrmica destinats a reduir les emissions

difuses de gasos amb efecte d'hivernacle.

6

1.231.154,47 €


397

72.315.711,19 €

La resta de les sol·licituds que han quedat, per ara, fora de l'atorgament de les convocatòries, però que obtindran finançament properament, segons ha confirmat aquest dijous el conseller, són 61, i sumen uns 8,5 MEUR. La majoria (48) també aniran destinades a municipis de menys de 5.000 habitants. Per territoris, la distribució serà la següent:

Vegueries

Atorgaments

Imports

Alt Pirineu i Aran

3

501.744,56 €

Camp de Tarragona

10

916.429,82 €

Comarques Centrals

15

1.846.648,32 €

Comarques Gironines

6

639.287,82 €

Metropolità

7

965.655,00 €

Penedès

3

386.155,66 €

Ponent

12

2.354.350,94 €

Terres de l'Ebre

5

848.736,52 €


61

8.459.008,64€

I en els àmbits següents:

Descripció de l'àmbit

Ens locals

Imports

Reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a conseqüència de la mobilitat.

6

 1.479.834,91 €

Millora en la gestió de l'aigua mitjançant l'eficiència de les xarxes municipals d'abastament d'aigua i/o l'aprofitament de recursos hídrics no convencionals (aprofitament d'aigües pluvials, grises, regenerades o freàtiques).

15

2.057.856,03€

Protecció de la població com a conseqüència de l'increment del risc de fenòmens meteorològics extrems.

1

124.960,96 €

Aplicació de solucions basades en la natura orientades a la prevenció de riscos: risc d'incendis en l'espai urbà-forestal,

inundacions, esllavissades, regressió del litoral.

4

418.876,71 €

Adequació d'equipaments que puguin actuar com a refugis climàtics en períodes d'onades de calor.

4

669.569,08 €

Adquisició i instal·lació de sistemes d'alerta primerenca d'inundació.Reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones.

3

417.150,24 €

Intervencions en espais públics orientats a l'esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l'àmbit de l'habitatge, la salut i l'urbanisme.

17

2.320.730,34 €

Adaptació d'edificis públics per prevenir l'excés de calor i millorar l'eficiència energètica.

6

524.713,69 €

Altres tipus d'actuacions.

2

299.239,41 €

Projectes d'instal·lació de producció d'energia geotèrmica destinats a reduir les emissions difuses de gasos amb efecte d'hivernacle.

3

681.074,19 €


61

8.459.008,64

Reduir emissions i adaptar-nos als canvis

Aquests ajuts s'alineen amb la voluntat accelerar les accions perquè el país assoleixi el compromís assumit als Acords de París de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per limitar l'escalfament global a 2 graus centígrads (i, si és possible, a 1,5 graus) a finals de segle. Però també perquè es pugui adaptar ràpidament als impactes del canvi climàtic que, tot i les accions de mitigació aplicades, a hores d'ara són inevitables. La sequera que estem patint és un bon exemple de les crisis hídriques que cada cop seran més recurrents al nostre país, segons les projeccions climàtiques. És per això que cal actuar i emprendre accions segons la nova realitat. El full de ruta a seguir és l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic per a l'horitzó 2030 (ESCACC30), un marc estratègic que proposa 312 mesures concretes per facilitar l'adaptació dels entorns naturals, les activitats socioeconòmiques i el territori als nous escenaris ambientals.

Partint de l'evidència que les regions amb climes mediterranis són particularment vulnerables al canvi climàtic, que ja està provocant sequeres més freqüents i severes, incendis forestals i calor extrema, i que afectaran la resiliència de les comunitats i dels ecosistemes, Catalunya ha començat a treballar a escala mundial, a través del Partenariat Mediterrani d'Acció Climàtica (MCAP), amb quinze regions dels cinc continents amb clima mediterrani per agrupar la informació comuna sobre bones pràctiques de gestió i compartir eines que facilitin un enfocament eficaç de problemàtiques compartides. Fa un parell de setmanes, representants del partenariat van visitar Catalunya per conèixer de prop algunes de les solucions d'adaptació al canvi climàtic que s'estan duent a terme tant en l'àmbit públic com privat."" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
318647 {"title":"El conseller Mascort anuncia el finançament de més de 80 MEUR per executar 458 projectes d'ens locals per impulsar la resiliència davant el canvi climàtic","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govern.cat\/govern\/docs\/2024\/07\/11\/13\/54\/2b881646-b281-4859-9899-94d41556fd9b.jpg","id":"318647"} catalunya Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,David Mascort i Subiranas https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-07-11/318647-conseller-mascort-anuncia-financament-mes-80-meur-executar-458-projectes-ens-locals-impulsar-resiliencia-davant-canvi-climatic https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.