Les competències bàsiques de 2024 confirmen la millora de resultats del curs passat

 1. Totes les competències avaluades obtenen millors resultats excepte la llengua catalana a l'ESO i l'anglès
 2. Desapareix la bretxa de gènere en els resultats de ciència, tecnologia i enginyeria a l'ESO, que són els més alts de la sèrie històrica per segon any consecutiu
 3. Es redueixen les diferències entre els resultats d'alumnes de centres d'alta i baixa complexitat
 4. Consellera Simó: "Els centres han treballat molt i l'Administració els hem acompanyat."
 5. Imagen del artículo Les competències bàsiques de 2024 confirmen la millora de resultats del curs passat


  El Departament d'Educació ha presentat avui els resultats de les proves de competències bàsiques de primària i secundària del curs passat, que confirmen la millora dels resultats educatius observada l'any passat, quan es va iniciar la reversió de resultats de l'etapa postpandèmia. Així ho han explicat, en roda de premsa, la consellera Anna Simó Castelló, el secretari de Polítiques Educatives, Ignasi Garcia Plata, i la presidenta en funcions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE), Núria Martín.


  Les proves, dutes a terme pel CSASE a l'alumnat de sisè de primària i de quart d'ESO, constaten que l'alumnat ha millorat en totes les competències avaluades excepte en llengua anglesa, on hi ha una lleu baixada (precedida per un dels millors resultats històrics de l'any anterior), i la llengua catalana a l'ESO. Destaca, especialment, el resultat en ciència, tecnologia i enginyeria a l'ESO, que és el més alt de la sèrie històrica per segon any consecutiu.


  Simó ha valorat que "la caiguda en resultats educatius han produït un gran impacte a l'escola, a l'Administració educativa i a la societat. Els centres hi han estat treballant molt i l'Administració els hem acompanyat en les prioritats i els recursos. I la reacció es comença a confirmar en els resultats de les competències bàsiques d'aquest any. Dels 10 indicadors principals, 7 van remuntant, entre els quals hi ha matemàtiques. És el segon any d'una pujada que avui es confirma, però hem d'esperar que segueixi els pròxims anys per veure tendències. Hem de ser molt prudents. Menció a part pel català a secundària, que és una de les qüestions que focalitzem des del Govern i on sabem que tenim més feina a fer".


  La mitjana de Catalunya en les diferents competències avaluades és la següent:


  Competència

  Mitjana a 6è de primària

  Mitjana a 4t d'ESO

  Llengua catalana

  74,7 (+ 2,0)

  70,7 (- 1,7)

  Llengua castellana

  73,9 (+ 1,8)

  75,9 (+ 4,3)

  Llengua anglesa

  73,2 (- 4,6)

  73,1 (- 0,8)

  Matemàtiques

  74,3 (+ 0,7)

  64,9 (+ 2,6)

  Coneixement del medi natural

  74,3 (+ 2,7)

  --

  Ciència, tecnologia i enginyeria

  --

  72,6 (+ 3,9)


  Millores en l'equitat entre gèneres i entre centres


  Els resultats d'enguany mostren millores en l'equitat entre gèneres. Per exemple, a primària, a les tres llengües avaluades, les nenes segueixen obtenint millors resultats, però els nens es queden a menys distància que el 2023; i a matemàtiques la bretxa de gènere és a la inversa, però les nenes retallen distàncies respecte de l'any passat. Especialment significativa és la desaparició de la bretxa de gènere a les competències científiques de l'avaluació de 4t d'ESO: és només de 0,2 punts en favor dels nois, quan l'any passat era de 2,3 punts. A secundària s'observa el mateix comportament que a primària pel que fa a les llengües: les noies treuen millors resultats, però amb els nois a menys distància que l'any passat.


  Una altra tendència que es reverteix és la de l'equitat entre centres. El CSASE calcula quin percentatge de la variabilitat entre resultats es deu a les diferències entre les capacitats dels alumnes dins de cada centre, i quin percentatge es deu a les diferències entre centres (que poden tenir a veure amb la complexitat i la vulnerabilitat del seu alumnat). En aquest sentit, aquest any a totes les competències de primària i a la majoria de les de secundària augmenta el pes que té la variabilitat dins de cada centre i, en conseqüència, disminueix la rellevància de les diferències entre centres, per la qual cosa es pot concloure que el sistema educatiu català guanya en equitat. Una altra manera d'analitzar els resultats en clau d'igualtat és calcular la diferència en la puntuació mitjana dels centres de complexitat alta, en relació amb els de complexitat baixa, i aquesta estadística també millora en totes les competències de primària i secundària.


  Valoracions generals sobre els resultats


  A les proves de sisè de primària, en la competència matemàtica es manté la tendència positiva iniciada el curs 2022-2023 i la dimensió amb millors resultats és la de numeració i càlcul. En llengua catalana la tendència a l'alça es manté també des del curs passat, i hi ha dues dimensions empatades amb els millors resultats: comprensió oral i lectora. En llengua castellana es recupera la davallada observada el curs passat i la comprensió oral treu els millors resultats. En la competència associada al medi natural es trenca la tendència a la baixa dels últims dos anys i s'arriba a superar la puntuació del 2022. En canvi, en llengua anglesa hi ha hagut una davallada, especialment en la dimensió de la comprensió oral (el curs passat els resultats van ser els tercers més alts de la sèrie històrica). En totes les competències, el percentatge d'alumnes situat al nivell baix s'ha reduït i és inferior al 15 %, excepte en llengua anglesa. El percentatge d'alumnes situats al nivell alt ha augmentat també en totes les competències, excepte en anglès.


  A les proves de quart d'ESO, la competència matemàtica manté la tendència a l'alça dels resultats de l'any anterior i la dimensió millor valorada és canvi i relacions. En ciència, tecnologia i enginyeria es consolida l'augment del curs passat i s'obtenen els millors resultats de la sèrie històrica. La dimensió d'interpretar informació de caràcter cientificotecnològic és la que obté millors resultats. En la competència en llengua catalana la tendència a la baixa es manté des del 2022; la dimensió millor valorada és la comprensió lectora. En llengua castellana es recupera la davallada de l'any passat i la dimensió millor valorada també és la comprensió lectora. En llengua anglesa, semblantment a primària, al tercer millor resultat de la sèrie històrica l'ha seguit una davallada lleu de la comprensió lectora com a dimensió amb millors resultats. El percentatge d'alumnes situats al nivell baix de totes les competències, excepte la matemàtica, s'ha reduït i és inferior al 15 %.  11 de juliol de 2024


"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
318645 {"title":"Les competències bàsiques de 2024 confirmen la millora de resultats del curs passat","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govern.cat\/govern\/docs\/2024\/07\/11\/13\/55\/8ab2e594-c096-4d4a-ac64-057e9acebee3.jpeg","id":"318645"} catalunya Anna Simó i Castelló,Educació https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-07-11/318645-competencies-basiques-2024-confirmen-millora-resultats-curs-passat https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.