Comencen els treballs geotècnics per garantir la seguretat de l'ermita de la Mare de Déu del Castell de Rivert, a Conca de Dalt

·L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) comença el monitoratge de les esquerdes aparegudes en aquesta ermita romànica, situada damunt d'un cingle, per avaluar si calen actuacions de reforç del massís rocós

Imagen del artículo Comencen els treballs geotècnics per garantir la seguretat de l'ermita de la Mare de Déu del Castell de Rivert, a Conca de Dalt


L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Departament de Territori, ha iniciat els treballs geotècnics de monitoratge de les esquerdes aparegudes en l'ermita romànica de la Mare de Déu del Castell de Rivert, a Conca de Dalt (Pallars Jussà), a petició de l'Ajuntament. L'objectiu és estudiar possibles moviments de la cinglera al capdamunt de la qual es troba l'ermita, avaluar la seguretat de l'edificació i de les cases properes i analitzar si calen actuacions de reforç del massís rocós.

La petita ermita del segle XI formava part de l'antic castell de Rivert, desaparegut, se situa dalt d'un turó que domina el poble pel nord i es troba en desús. El nucli antic del poble de Rivert se situa a recer de la cinglera. L'any 2022, l'Ajuntament de Conca de Dalt, municipi al qual pertany Rivert, va alertar de l'aparició d'algunes esquerdes a l'ermita i tècnics de l'ICGC s'hi van desplaçar per fer-hi una inspecció.

Fruit d'aquella visita, l'ICGC va determinar que la zona té una perillositat mitjana per possibles despreniments. Per tant, es va recomanar la instal·lació de testimonis de guix o fissurímetres de regle a les esquerdes de l'ermita, fer-ne el seguiment per detectar eventuals moviments en el massís i avaluar l'estat estructural actual per determinar si calen actuacions de reforç o reparació per garantir la preservació de l'ermita.

El mes de març d'enguany, l'Ajuntament va sol·licitar a l'ICGC l'impuls de les feines de monitoratge, que han començat fa pocs dies. Els sensors que s'instal·len per al control de les esquerdes recullen les dades i les envien a l'ICGC, on s'aniran processant amb la voluntat de comptar amb les primeres conclusions d'aquí un any.

La instal·lació dels aparells i l'anàlisi de les dades tindrà un cost aproximat de 10.000 euros, procedents dels fons del projecte europeu POCTEFA: SPIRAL (eStrategia PIRenaica d'Avisos per esLlavissades), en el qual participa l'ICGC. El projecte treballa per disminuir les afectacions de les esllavissades mitjançant l'adopció d'una estratègia transfronterera de protecció comuna que millori la seva previsió i prevenció, així com la preparació per a l'emergència, tant a escala regional com local.



Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
256259 {"title":"Comencen els treballs geotècnics per garantir la seguretat de l'ermita de la Mare de Déu del Castell de Rivert, a Conca de Dalt","published_date":"2024-06-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govern.cat\/govern\/docs\/2024\/06\/11\/09\/16\/22f73fcd-9572-4eee-acb3-323b4a06a506.jpg","id":"256259"} catalunya Ester Capella i Farré,Territori https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-06-11/256259-comencen-treballs-geotecnics-garantir-seguretat-ermita-mare-deu-castell-rivert-conca-dalt https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.