El Govern aprova el seu pla normatiu per al 2024 i fins al final de la legislatura

Imagen del artículo El Govern aprova el seu pla normatiu per al 2024 i fins al final de la legislatura

Estas imágenes pertenecen a govern.cat

·L'Executiu planifica en aquest document les iniciatives normatives que preveu aprovar i tramitar

El Govern ha aprovat el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya,que recull les iniciatives legislatives i reglamentàries que el Govern preveu aprovar al llarg de l'any 2024 i fins al final d'aquesta legislatura. En cadascuna de les iniciatives s'indica l'eix del Pla de Govern que compleix i l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) vinculat.

Aquest document programàtic també identifica les iniciatives normatives que el Govern preveu tramitar al llarg d'aquest període, però sense el compromís que s'aprovin abans del final de la legislatura. En aquests supòsits, s'ha de dur a terme la fase preliminar de consulta pública, si escau, i els treballs de preparació i disseny fins a l'inici de la tramitació de la norma. A més, també recull les previsions de revisió sistemàtica per simplificar determinats àmbits de l'ordenament jurídic, així com els compromisos de fer avaluacions de normes vigents.

Aquest pla pretén racionalitzar l'activitat de producció normativa i millorar-ne la qualitat, facilitar la intervenció de tots els agents implicats en el procediment d'elaboració de normes i assegurar que l'avaluació de l'impacte de les normes s'inicia al més aviat possible. També optimitza els processos de consulta pública i la qualitat de la participació, racionalitza les activitats de revisió i avaluació de les normes vigents i incrementa la predictibilitat i la transparència de l'activitat normativa i la seva avaluació.

https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15214 catalunya Direcció General de Comunicació https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-02-13/15214-govern-aprova-seu-pla-normatiu-2024-fins-final-legislatura https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.