El Govern incrementa un 5,4% l'IRSC fins als 755,82 euros mensuals

Imagen del artículo El Govern incrementa un 5,4% l'IRSC fins als 755,82 euros mensuals

Estas imágenes pertenecen a govern.cat

·L'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya i la seva evolució impacta principalment en diverses prestacions, que donen cobertura a més de 250.000 persones ·L'objectiu d'aquest augment és lluitar contra la pobresa i l'exclusió social i reduir les desigualtats econòmiques a Catalunya

El Govern ha acordat incrementar un 5,4% l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), amb efectes a 1 de gener. Així, aquest indicador de prestacions socials de caràcter econòmic augmenta fins als 755,82 euros mensuals, que equivalen a 9.069,83 anuals.

La decisió s'ha pres per decret, signat avui pel president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia; la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas i Guix; i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, atès que encara no s'ha aprovat la Llei de pressupostos per a l'any 2024, en la qual s'hauria d'establir l'increment d'aquest índex.

La Generalitat continua així augmentant l'IRSC, que ja va incrementar un 8% el 2023 per mitigar els efectes del llarg període en què aquest indicador havia estat congelat i que va fixar en 8.605,15 euros anuals.

Amb aquesta mesura, la Generalitat compleix un dels seus compromisos més ferms com és la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, per enfortir la cohesió social i reduir les desigualtats econòmiques i la pobresa extrema de la població de Catalunya.

L'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya i la seva evolució impacta principalment en diverses prestacions, com ara la renda garantida de ciutadania o els complements de pensions estatals, entre d'altres, que donen cobertura a més de 250.000 persones beneficiàries.

Aquestes prestacions conformen el sistema de protecció social de Catalunya i garanteixen els elements bàsics per a una vida digna a les persones que més ho necessiten. L'impacte d'aquesta mesura en la lluita contra la pobresa i en la promoció de la inclusió social s'exemplifica any rere any a l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV), en la qual es pot veure com abans de totes les transferències socials la taxa de pobresa a Catalunya és del 42,1%, però un cop percebudes les pensions i altres transferències es redueix al 26,8 i després de totes les transferències es redueix fins al 19,9%.

L'increment d'aquest indicador permetrà, entre d'altres, mitigar la pèrdua de capacitat d'assumir despeses relacionades amb l'habitatge atesa l'evolució dels preus de lloguer, que ha portat un increment de la taxa de sobrecàrrega de l'habitatge de fins al 40,3% per a les persones en risc de pobresa i que afecta d'una manera especial la població d'entre 30 i 44 anys.

https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15209 catalunya Direcció General de Comunicació https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-02-13/15209-govern-incrementa-5-4-irsc-fins-als-755-82-euros-mensuals https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.