Un programa d'atenció a dones embarassades en situació de risc social guanya el Premi d'Innovació de Drets Socials

Imagen del artículo Un programa d'atenció a dones embarassades en situació de risc social guanya el Premi d'Innovació de Drets Socials

Estas imágenes pertenecen a govern.cat

El Departament de Drets Socials, a través de la Direcció General de Serveis socials, ha guardonat el 'Programa NIU: d'atenció a dones embarassades en situació de risc social', en els Premis de Recerca i Innovació en serveis socials bàsics per a l'any 2023, concretament en la categoria d'Innovació. El Premi de Recerca ha quedat desert. Aquests guardons, dotats amb 12.000 euros respectivament, volen impulsar la recerca i la innovació per millorar el sistema català de serveis socials.

El Programa NIU, impulsat pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers, pretén donar atenció i acompanyament a dones embarassades en situació de risc social i sanitari. Es tracta d'un programa de prevenció durant la gestació i d'acompanyament a la futura família un cop hagi nascut el nadó i fins que la criatura hagi fet l'any de vida. Aquest programa que ofereix suport individual, grupal i combinat ja ha atès 75 dones i els seus nadons en 5 anys.

El desenvolupament d'aquest programa és possible gràcies al treball transversal i conjunt entre les unitats de treball social sanitari i les de serveis socials bàsics de la ciutat de Granollers, que detecten, diagnostiquen i deriven les mares participants; així com al treball de les educadores de l'espai grupal setmanal en què es troben les participants i el suport individual proporcionat per la treballadora familiar als domicilis i durant els acompanyaments. El treball conjunt de les diferents unitats facilita una intervenció més integral i de més bona qualitat.

L'equip del programa NIU ha agraït aquest reconeixement que posa en valor la necessitat de disposar d'espais d'intervenció directa amb les persones. Així mateix destaquen que projectes com aquests impacten directament en la millora de la criança i reporten reconeixement i motivació a les pròpies professionals de l'ABSS.


Premis Recerca i Innovació

Els Premis de Recerca i Innovació, convocats per la Direcció General de Serveis Socials, dins del marc que estableix el II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024, tenen la voluntat de reconèixer, impulsar i potenciar noves actuacions i investigacions inèdites, relacionades amb el disseny, el funcionament, els impactes i els resultats en l'àmbit dels serveis socials bàsics.

Mitjançant aquests dos premis, es pretén, d'una banda, identificar les necessitats o mancances que manifesten la població receptora dels serveis socials bàsics i les entitats que els presten, i, d'altra banda, determinar quines innovacions són necessàries per donar-hi resposta.

Així doncs, l'objectiu dels dos premis -un de recerca i un d'innovació- és reconèixer accions, treballs, innovacions i recerques que, des d'àmbits professionals diferents, tractin els serveis socials o proposin reflexions i actuacions orientades a millorar el Sistema Català de Serveis Socials i adaptar-lo a una població catalana en profunda transformació.

La partida pressupostària relativa als premis de recerca i innovació té una dotació anual de 24.000 euros, que es distribueix en 12.000 euros per a cada un dels dos guardons.


II Pla estratègic

El II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 (PESS) està impulsat pel Departament de Drets Socials com a marc de referència per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials. Té l'objectiu de donar resposta als reptes sociodemogràfics que l'estat de benestar actual ha d'afrontar: les desigualtats socials arran de les successives crisis econòmiques, la feminització del risc de pobresa o exclusió, l'increment de l'envelliment, el sobreenvelliment i la discapacitat, i la diversificació de la societat catalana i la de les llars que la componen.

https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
14013 catalunya Carles Campuzano Canadés,Drets Socials https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2023-11-21/14013-programa-atencio-dones-embarassades-situacio-risc-social-guanya-premi-innovacio-drets-socials https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.