El Govern crea un Programa per fomentar la mediació i altres mesures de resolució de conflictes en el món local

Imagen del artículo El Govern crea un Programa per fomentar la mediació i altres mesures de resolució de conflictes en el món local

Estas imágenes pertenecen a govern.cat

S'incorpora al Centre de Mediació de Catalunya un equip de quatre professionals que ajudarà a millorar l'accés de la ciutadania d'arreu del territori a la mediació i als altres mètodes de resolució de conflictes

El Govern ha aprovat la creació d'un Programa per fomentar la mediació i altres alternatives de resolució de conflictes (ADR) en el món local i aproximar-la a la ciutadania des del Centre de Mediació de Catalunya (CMC). Es tracta d'una iniciativa temporal per crear una estructura territorial que millori l'accés al servei i garanteixi el dret de la ciutadania a les segones oportunitats.

La Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria impulsa el Programa temporal de mediació al món local amb la finalitat de dissenyar i implementar una xarxa per al foment i la difusió de la mediació arreu del territori català. Es vol complir l'objectiu de la directiva del Govern d'assegurar un millor accés a la justícia, com a part de la política de la Unió Europea encaminada a establir un espai de llibertat, seguretat i justícia, entenent que ha d'incloure l'accés a mètodes tant judicials com extrajudicials de resolució de conflictes.

Entre les accions del Programa hi ha potenciar el mapa territorial dels serveis, projectes i col·laboracions de mediació i altres ADR, així com incrementar la cohesió social i la convivència ciutadana, en l'àmbit municipal i supramunicipal, a través de la cultura del diàleg i la gestió positiva dels conflictes. Per donar resposta a les necessitats territorials, s'incorporaran a l'equip actual del CMC tres tècnics superiors i una administrativa, amb una durada de dos anys i amb opció a un any de pròrroga. La incorporació dels quatre professionals suposarà una inversió anual de 164.044 euros.

El CMC treballa per promoure, impulsar i gestionar la mediació i les altres ADR per fomentar la cultura de la pau i el diàleg. Des d'aquesta perspectiva, es promouen accions i intervencions que posen en primer pla les persones, l'anàlisi acurada dels espais de relació i la intervenció amb estratègies dinàmiques i creatives per donar resposta a tot el territori.

L'interès públic en la creació d'aquest programa rau en la necessitat de comptar amb els mecanismes necessaris per contribuir d'una manera eficaç a millorar els procediments de mediació concursal i a la descongestió judicial, a partir de reforçar la col·laboració amb els col·legis professionals, agents socials i econòmics que duen a terme aquesta tasca, i els convenis amb corporacions de dret públic i les administracions públiques locals.

Pla nacional de mediació

El Departament de Justícia, Drets i Memòria va anunciar el passat divendres 17 de novembre l'impuls del Pla nacional de mediació i gestió adequada de conflictes, que estarà enllestit al llarg de 2024. La consellera Gemma Ubasart i González va avançar que l'objectiu del Pla és potenciar la mediació i la gestió adequada dels conflictes a tot el territori català.

En el marc de la primera fase del projecte de redacció del Pla, s'està fent un monitoratge d'actors i iniciatives locals per acabar la fase de diagnosi. A principis d'any es convocarà la sessió constitutiva de la Conferència per a la Gestió Adequada de Conflictes, un espai de governança participada del Pla, en el qual s'implicaran actors institucionals de diferents nivells territorials i organitzacions socials i econòmiques, així com experts i acadèmics del món de la mediació i la resolució alternativa de conflictes.https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
14004 catalunya Direcció General de Comunicació https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2023-11-21/14004-govern-crea-programa-fomentar-mediacio-altres-mesures-resolucio-conflictes-mon-local https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.