El sector de mutualitats de previsió social creix de forma sòlida el 2022 en nombre d'assegurats, volum d'activitat i solvència

Les 25 entitats supervisades donen cobertura a 845.839 persones, amb un increment del 28,7% respecte l'any 2021La facturació per quotes creix un 3,3% i se situa en 78,86 milions d'euros

Imagen del artículo El sector de mutualitats de previsió social creix de forma sòlida el 2022 en nombre d'assegurats, volum d'activitat i solvència

El sector de mutualitats de previsió social va mantenir un nivell elevat de solidesa el 2022. Les 25 entitats supervisades (24 mutualitats i una asseguradora societat anònima) van comptabilitzar creixements en les principals magnituds econòmiques, i també van incrementar els coeficients de solvència.

L'any 2022 el sector supervisat pel Departament d'Economia i Hisenda consta de 24 mutualitats de previsió social actives, que configuren més del 98% del sector supervisat en termes de quotes, activitat i persones assegurades, essent el restant 2% d'una societat anònima d'àmbit català, també supervisada.

Aquestes entitats van donar cobertura a 845.839 persones, un 28,7% més que al 2021. Destaquen les prestacions d'assegurança de salut i decessos. El volum de negoci és de 78,86 milions d'euros en primes d'assegurança, amb un augment anual del 3,3%. S'acompanya amb un benefici a nivell de sector de 4,9 milions d'euros agregats, un 6% més que el 2021.

Patrimoni net sobre els 200 milions

Destaquen les bones xifres de solvència, amb un elevat superàvit. A nivell agregat, el patrimoni net se situa entorn els 200 milions d'euros, essent 9,4 vegades el capital mínim obligatori.

La solvència es mesura atenent els requisits europeus, que exigeixen un patrimoni net suficient, quantificat en base als riscos assumits. Al sector, el patrimoni net agregat és 4,6 vegades el capital de solvència obligatori (CSO). L'altre coeficient a complir és el CMO (capital mínim obligatori), en el que el superàvit és encara més elevat, amb l'esmentat patrimoni agregat d'import 9,4 vegades el requeriment normatiu.

Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar a l'Informe anual de les mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores que elabora anualment la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor amb les declaracions d'Informació Quantitativa de Solvència (IQS) trameses per les mateixes entitats.

Les dades es poden consultar també en un format interactiu al web del Departament d'Economia i Hisenda, a Dades econòmiques agregades del sector de les assegurances


2022

2021

% variació

Nombre de persones assegurades

845.839

657.642

+28,7%

Facturació per quotes d'assegurança

(en euros)

78. 857.038

76.348.367

+3,3%

Patrimoni net de solvència 

(en euros)

206.560.459

194.335.119

+6,3%

Superàvit de solvència (agregat)

161.408.434

143.790.778

+12,2%

A més, al web del Departament d'Economia i Hisenda s'ofereix un mapa interactiu, amb dades actualitzades a 2022 de totes les mutualitats que operen a Catalunya, amb contingut sobre el seu domicili fiscal, el nombre d'assegurats i la prestació principal que ofereixen. 

Segons el director general de Política Financera, Assegurances i Tresor, Josep Maria Sánchez, si es miren les dades amb una perspectiva global, "estem davant d'un sector consolidat que com en anys anteriors, manté unes ràtios de superàvit de solvència molt elevades i aquesta fortalesa del sector en termes de solvència permet afirmar que el sector té un gran potencial per afrontar nous reptes de futur". Sánchez ha realitzat aquestes declaracions durant la seva intervenció en la desena Trobada de Mutualitats de Catalunya celebrada a la ciutat de Mataró, el 21 de novembre.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
14002 catalunya Economia i Hisenda,Natàlia Mas Guix https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2023-11-21/14002-sector-mutualitats-previsio-social-creix-forma-solida-2022-nombre-assegurats-volum-activitat-solvencia https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.