Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

La teva veu és canvi


Els objectius de l'Assemblea


Davant d'un dels reptes més importants pel futur del nostre país i del món, el canvi climàtic, el Govern de la Generalitat vol escoltar i recollir les propostes d'una mostra diversa de la ciutadania catalana. Es tracta d'una experiència i oportunitat úniques per ser part activa d'un projecte de millora democràtica del nostre país i participar, més enllà del vot, en la definició de polítiques públiques rellevants.

L'objectiu principal de l'Assemblea serà aprendre, deliberar i finalment fer propostes sobre:


  • El canvi climàtic i el desplegament de les energies renovables
  • El canvi climàtic i el model d'alimentació per al futur


A més, l'Assemblea té l'ambició de:


  • Millorar, complementar i innovar en les possibilitats per incorporar la ciutadania en la elaboració de les polítiques públiques de la Generalitat.
  • Contribuir a la generació de coneixement i sensibilització envers els reptes de l'emergència climàtica a Catalunya.


Com es trien les 100 persones de l'Assemblea?


Qualsevol ciutadà de Catalunya té les mateixes possibilitats de rebre una de les 20.000 invitacions que s'enviaran durant l'octubre de 2023 per formar part de l'Assemblea. Entre aquelles persones que s'inscriguin es realitzarà un sorteig per fer la selecció final dels 100 assembleistes. La Generalitat ha treballat amb l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'empresa Sortition Foundation per assegurar que entre les 100 persones hi són representats perfils diversos de la societat catalana respecte a gènere, edat, nivells d'estudi, territori o origen. Més informació


Com funciona l'Assemblea? 


L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya es reunirà durant un total de 6 sessions de treball entre la sessió inaugural del 18 de novembre de 2023 i la sessió final del 10 de febrer de 2024. Per participar-hi, no és necessari tenir coneixements previs sobre canvi climàtic. A les sessions es comptarà amb el suport de persones expertes de diferents àmbits que compartiran el seu coneixement, i amb un equip de dinamització que facilitarà i donarà tot el suport necessari a les persones participants.


Les persones que formin part de l'Assemblea rebran una compensació econòmica de 65€ per cadascuna de les 6 sessions, i es posaran a la seva disposició serveis de transport, càtering, allotjament o de cures, que facilitin la participació de tothom. Més informació


L'Assemblea s'estructura en 3 fases:


Fase d'aprenentatge i formació

Durant les primeres sessions les persones participants rebran informació rellevant i diferents experts compartiran amb elles coneixement i opinió des de diferents perspectives, per tal que puguin formar-se un criteri i posicionar-se davant els reptes plantejats.


Deliberació i elaboració de recomanacions

Les persones participants deliberaran conjuntament i amb l'ajut dels dinamitzadors elaboraran recomanacions amb el major consens possible que traslladaran als responsables polítics.


Fase de retorn

El Govern analitzarà les recomanacions de l'Assemblea i rendirà comptes davant els membres de l'Assemblea i el conjunt de la ciutadania, explicant com s'incorporen les recomanacions en les polítiques de la Generalitat i en cas que alguna sigui descartada, els motius de la seva exclusió.

Més informació


El Grup Motor de l'Assemblea


El Grup Motor reuneix periòdicament experts i actors de la societat civil independents, tant de l'àmbit del canvi climàtic com de la participació ciutadana. La seva finalitat és supervisar el disseny, planificació, execució i seguiment de l'Assemblea per tal de vetllar per la qualitat i integritat de tot el projecte. Els responsables de la Generalitat informen i consulten amb el Grup Motor les decisions més rellevants del projecte.

Més informació


Quin és el compromís del Govern amb els resultats de l'Assemblea?


El Govern de la Generalitat analitzarà les recomanacions elaborades per l'Assemblea i valorarà la seva incorporació a les polítiques públiques de la Generalitat. Posteriorment s'efectuarà un retorn als membres de l'Assemblea i el conjunt de la ciutadania, rendint comptes de quines i com s'han incorporat les recomanacions a les polítiques de la Generalitat, així com quines han restat excloses i els motius de la seva exclusió.


Imagen del artículo Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya


Aquest projecte compta amb el finançament dels fons Horizon Europe de la Comissió Europea sota el projecte Horizon-CLIMAS. Més informació.

Número de Subvenció (Grant Agreement Number): 1010940. Més informació.

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
5477 catalunya Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques i Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,Participació https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/citizen_participation/2023-11-18/5477-assemblea-ciutadana-pel-clima-catalunya https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.