A Xunta fomenta a formación en bibliotecas, arquivos e museos coa adxudicación de 73 bolsas neste eido

Estas imágenes pertenecen a xunta.gal

  • As listaxes das persoas beneficiarias para o período 2024-2025 poden consultarse no Diario Oficial de Galicia
  • O Goberno galego proporciona a oportunidade de complementar os estudos académicos nestas institucións culturais, creando un tecido de profesionais

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2024

A Xunta de Galicia vén de adxudicar as 73 prazas ofertadas para formación en biblioteconomía, en materia de arquivos e de museos, coas que contribúe á aprendizaxe do estudantado neste eido. As tres listaxes das persoas beneficiarias destas bolsas para o período 2024-2025 foron publicadas ao longo desta semana no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Desde o Goberno galego proporciónase así a oportunidade de complementar a formación académica cunha proposta teórico práctica. Nela, o persoal bolseiro desenvolverá actividades propias do funcionamento de cada unha destas institucións esenciais para preservar e difundir a cultura, tutelados polo servizos técnicos da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Desta maneira, contribúese tamén a favorecer a creación dun tecido de profesionais para as redes de bibliotecas, arquivos e museos da Comunidade.

No caso dos arquivos, con 20 prazas, as funcións teñen que ver cos procesos técnicos que se realizan en relación aos fondos documentais. As persoas que acceden á formación durante seis meses, prorrogables a outros seis, proceden de estudos relacionados coa Historia ou a Arquivística.

Os bolseiros das bibliotecas, 33 en total, estarán apoiados por titores en oito centros pertencentes á rede xestionada pola Xunta máis a Biblioteca de Ferrol. Nas súas prácticas achegaranse ao uso e tratamento dos fondos bibliográficos, á atención aos usuarios e á adquisición das competencias propias neste ámbito. Trátase de persoas tituladas en Biblioteconomía, Documentación, Historia da Arte, Lingua e Literatura, Difusión Cultural ou Humanidades, e que permanecerán nos centros por un período de 14 meses.

Tamén completarán o seu currículo académico os 20 beneficiarios das prácticas nos espazos museísticos, nos que se mergullarán no ámbito da xestión documental, rexistro, inventario e catalogación de pezas de exposición. Ademais, no que ten que ver coa difusión tamén coñecerán a preparación de mostras, material divulgativo e realización de visitas guiadas ou obradoiros. Neste caso, coa posibilidade de 12 meses de estadía, outorgáronse as prazas a persoas formadas en Historia da Arte, Arqueoloxía, ou especialidades relacionadas coa pintura ou escultura.

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
282166 {"title":"A Xunta fomenta a formación en bibliotecas, arquivos e museos coa adxudicación de 73 bolsas neste eido","published_date":"2024-06-22","region":"galicia","region_text":"Galicia","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/www.xunta.gal\/documents\/35297\/1150816\/ArquivosBibliotecas_1.jpg","id":"282166"} galicia C. de Cultura, Lingua e Xuventude https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/galicia/press_release/2024-06-22/282166-xunta-fomenta-formacion-bibliotecas-arquivos-e-museos-coa-adxudicacion-73-bolsas-neste-eido https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.