Empresa i Treball reuneix agents econòmics, socials i ens locals del Camp de Tarragona per avançar en el nou model de concertació territorial impulsat pel SOC

Imagen del artículo Empresa i Treball reuneix agents econòmics, socials i ens locals del Camp de Tarragona per avançar en el nou model de concertació territorial impulsat pel SOC

Estas imágenes pertenecen a govern.cat

El nou model descentralitza les polítiques actives d'ocupació per adaptar-les a cada territori i millorar-ne l'eficàcia

El Departament d'Empresa i Treball, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i conjuntament amb els agents socials, econòmics i ens locals del Camp de Tarragona, ha constituït aquest matí el Consell Territorial d'Ocupació. Aquest és un dels organismes previstos a l'acord de concertació que el Departament d'Empresa i Treball ha impulsat per tal de desplegar estratègies adaptades a les característiques de cada territori.

Les claus del nou model de concertació territorial les ha exposat aquest matí el director del SOC, Juan José Torres i López, en l'acte de constitució del Consell Territorial del Camp de Tarragona (Tarragonès, Alt i Baix Camp, Priorat i Conca de Barberà) acompanyat del delegat del Govern, Àngel Xifré i Arroyo; i el director dels serveis territorials d'Empresa i Treball, Jordi Fortuny i Guinart. A l'acte hi han assistit una quarantena de representants dels agents socials, econòmics i ens locals que integraran el Consell Territorial. L'objectiu d'aquest organisme és debatre, impulsar, coordinar i desenvolupar conjuntament polítiques d'ocupació adaptades a les necessitats de cada zona.

L'acord per impulsar les polítiques actives d'ocupació mitjançant la concertació territorial suposa un canvi en el model, atès que a partir d'ara seran les entitats del territori les que concertaran i lideraran les estratègies ocupacionals respectives, que hauran de ser reconegudes i validades pel SOC. Així,les persones disposaran d'unes polítiques actives d'ocupació més ajustades a les seves necessitats i també a les demandes de les empreses locals. I, alhora,les empreses disposaran de manera més àgil dels perfils professionals que requereixen per poder cobrir els llocs de treball que necessiten.

El director del SOC, Juan José Torres i López, ha destacat que la concertació permet obrir "un nou model de descentralització per generar una nova manera d'entendre les polítiques actives d'ocupació. Passem d'una visió general a un sistema on cada territori definirà quina és la seva estratègia i disposarà d'un finançament estable per garantir la continuïtat de les polítiques que acordin".

Àmbit territorial i desplegament

L'àmbit territorial de referència de la concertació és la comarca, tot i que també es pot aplicar en municipis de més de 50.000 habitants o en àmbits diferents del comarcal, sempre que se'n justifiqui la realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

L'estratègia territorial haurà de ser impulsada per una administració local, que la treballarà conjuntament amb un sistema de cogovernança amb els agents econòmics i socials i el sector privat del seu territori. L'estratègia haurà de serpresentada davant del SOC perquè sigui reconeguda i caldrà acompanyar-la d'un pla estratègic amb una diagnosi, planificació consensuades i els serveis i programes ocupacionals que es portaran a terme.

Les estratègies territorials seran finançades mitjançant un conveni que haurà de ser aprovat pel Consell de Direcció del SOC i que inclourà tots els serveis ocupacionals que es podran dur a terme: orientació professional, gestió de la col·locació, qualificació professional, foment de l'ocupació, atenció a les empreses, promoció de la creació d'ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació, foment de l'emprenedoria i mobilitat geogràfica.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
14000 catalunya Empresa i Treball,Roger Torrent i Ramió https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2023-11-21/14000-empresa-treball-reuneix-agents-economics-socials-ens-locals-camp-tarragona-avancar-nou-model-concertacio-territorial-impulsat-pel-soc https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.