Un consorci català inverteix 2,2 milions d'euros perquè el procés de tractament de la pell sigui més sostenible i circular

Imagen del artículo Un consorci català inverteix 2,2 milions d'euros perquè el procés de tractament de la pell sigui més sostenible i circular

Estas imágenes pertenecen a govern.cat

 1. Es tracta de la 'Comunitat RIS3CAT per a l'especialització intel·ligent de les indústries de la moda i de l'hàbitat a Catalunya' impulsada i cofinançada pel Govern
 2. En el marc del projecte, que ha liderat la Universitat de Lleida, s'han introduït millores al llarg de tot el procés d'adobament de la pell per reduir un 65% l'ús de productes químics i un 40% el consum d'aigua
 3. La iniciativa també ha aconseguit recuperar part dels residus sòlids resultants d'aquesta indústria, com és el cas del pèl, i dotar-los d'una segona vida al mateix sector o en d'altres com el cosmètic
 4. Un consorci català, liderat pel grup de recerca A3 Leather Innovation Center de la Universitat de Lleida, ha invertit 2,2 milions d'euros en un projecte d'R+D que ha aconseguit fer més sostenible i circular el procés de tractament de la pell. Així, en el marc del projecte anomenat INNPELL, s'han introduït millores al llarg de tot el procés d'adobament que han permès reduir fins a un 65% l'ús de productes químics substituïbles i un 40% el consum d'aigua.

  El projecte l'ha desenvolupat el consorci 'Comunitat RIS3CAT per a l'especialització intel·ligent de les indústries de la moda i de l'hàbitat a Catalunya', impulsat pel Govern per mitjà d'ACCIÓ, l'agència per la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball, que ha finançat part del projecte. A banda dels líders del projecte, en la iniciativa també hi han participat les empreses Leather Química, Curtidos Badia, la Compañia Arrendataria de Industrial Igualadina, Combalia, Miret, Curtits Aqualata i Igualadina de Depuració i Recuperació. Totes elles membres del Leather Clúster.

  L'objectiu global d'INNPELL ha estat "emprendre una nova estratègia per integrar l'economia circular al sector de la pell", explica la directora de l'A3 Leather Innovation Center, Anna Bacardit Dalmases, que destaca que "els resultats obtinguts permeten reduir els productes químics utilitzats en cada etapa en comparació amb el procés convencional". En aquest sentit, l'experta recorda que "el procés d'adobament tradicional que transforma la pell provinent de l'escorxador en pell acabada per a diferents aplicacions, des de la marroquineria a la confecció o el calçat, s'ha anat transformant al llarg dels anys per tornar-se més sostenible, però encara es basa en l'ús de substàncies químiques en grans quantitats".

  Pel que fa al projecte, s'ha aconseguit eliminar del procés els químics considerats més tòxics i que acaben estant presents en les aigües residuals, com els sulfurs, dissolvents o aldehids, entre d'altres. Aquests s'han substituït per alternatives més respectuoses amb el medi ambient i la salut.

  El procés implica un elevat "consum de sal, que s'utilitza habitualment per conservar la pell fresca des del seu origen fins a l'inici del procés d'adob. Aquesta sal resulta difícil d'eliminar de les aigües residuals i això té un impacte en la salinitat de l'aigua dels rius", destaca la responsable de l'A3 Leather Innovation Center. Per cada pell processada es necessiten aproximadament 6 kg de clorur sòdic.

  Al llarg dels tres anys de durada del projecte, el consorci català ha investigat la introducció de millores en les diferents fases del procés d'adobament de la pell, i ha comprovat la seva eficiència tant a escala de laboratori com en proves pilot per part de les empreses participants. Així, el nou procés de conservació de la pell fresca que ha desenvolupat el consorci empra menys productes químics i en concret, està lliure de sal, ja que fa servir una alternativa sintètica més sostenible que permet reduir un 98% de la concentració de clorurs i, com a conseqüència, també disminueix el seu impacte en les aigües residuals.

  A més, la nova metodologia permet aconseguir també que el procés de producció sigui més ràpid, amb una reducció d'un 15% del temps total emprat al llarg de tot el procés d'adobament. En un futur proper, el consorci espera poder acabar de validar els prototips de pell produïts seguint aquest nou procés més sostenible, de manera que la metodologia es pugui introduir a escala industrial al sector de l'adobament català.

  D'altra banda, INNPELL també tenia com objectiu la revaloració dels residus del sector, com és el cas del pèl sobrant del procés d'adobament, així com altres residus orgànics sòlids, per tal de dotar-los d'una segona vida. Segons explica Bacardit, en el marc del projecte s'ha estat estudiant "la recuperació del pèl i els residus orgànics sòlids del procés, que, una vegada tractats químicament, poden convertir-se en una font de proteïna que es pot emprar com a fertilitzant per al sector agroalimentari, com a cosmètic o fins i tot se la pot dotar de nous usos en el readobament de la pell", assegura. Aquests residus sòlids són 100% reutilitzables perquè "estan lliures de productes químics i crom", resultat de la introducció de mesures més sostenibles al llarg de tot el procés de tractament que permet "tancar el cicle de circularitat".

  Què és una Comunitat RIS3CAT?

  Una Comunitat RIS3CAT és una associació sectorial publicoprivada formada per diferents entitats (empreses, centres tecnològics, universitats i altres agents del sistema d'R+D) que han desenvolupat projectes tecnològics transformadors amb alt impacte per a l'economia catalana al llarg de tres anys. La Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, ha acreditat 13 Comunitats RIS3CAT que representen tots els sectors estratègics per a la indústria catalana.


  Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________

   

  Twitter @accio_cat | Twitter @empresacat | Twitter @treballcat

  Facebook @acciocat

  Linkedin ACCIÓ

  Youtube ACCIÓhttps://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
13971 catalunya Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ),Empresa i Treball,Roger Torrent i Ramió https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2023-11-19/13971-consorci-catala-inverteix-2-2-milions-euros-perque-proces-tractament-pell-sigui-mes-sostenible-circular https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.